Zus będzie inaczej korygował dokumenty…

Rzeczpospolita , autor: Zal , oprac.: GR

paź 19, 2007


Będą zmiany w zasadach rozliczania przez płatników składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić obowiązujące teraz rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU nr 165, poz. 1197 z późn. zm).

Zasadnicze zmiany nastąpią w regulacjach określających zasady i tryb sporządzania i korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych.

Nowe rozwiązania przewiduje się także dla trybu wprowadzania i korygowania z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub na kontach płatników składek.

Więcej Rzeczpospolita.