Pytanie o wiek może urazić

KURIER PORANNY , autor: Ewa Wyrwas , oprac.: GR

paź 23, 2007


Zatrudnię asystentkę, wiek 18-24 lata – takie ogłoszenie o pracę z pozoru brzmi niewinnie. Tak naprawdę możemy tu mieć jednak do czynienia z dyskryminacją.

Taki anons, jak powyższy, to przykład dyskryminacji kandydatów na pracowników ze względu na wiek i płeć, czyli dwa główne grzechy pracodawców.

Pracownika polskiego nie można dyskryminować m.in. z powodu jego pici, wieku, religii, czy przekonań politycznych oraz sposobu zatrudnienia. Innymi słowy, pracownik nie może być traktowany gorzej od innych z powodów wymienionych powyżej. Tak stanowią zapisy w kodeksie pracy, które dotyczą sytuacji już po podpisaniu umowy z pracodawcą. Jednak szef nie może nikogo dyskryminować nawet, kiedy szuka nowego pracownika i układa w tym celu np. prasowe ogłoszenie.

Reprezentacja i choroby

– Pracodawca, który decyduje się na publikację ogłoszenia rekrutacyjnego, musi zadbać, aby w jego treści nie pojawiły się elementy mogące mieć tak zwany wymiar dyskryminacyjny – podkreśla mec. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, ekspert Meritum (serii fachowych poradników prawnych). – Najwięcej problemów podczas formułowania ogłoszeń, związanych jest z oczekiwanym wiekiem i płcią poszukiwanych pracowników.

W ogłoszeniach o pracę musi się znaleźć nazwa stanowiska, na które poszukuje się kandydata i potrzebne w tym celu umiejętności.

Oprócz tego najczęściej przeczytać można o tym, w jakim wieku powinien być kandydat, aby zainteresować przyszłego szefa.

– Sformułowania typu poszukuję pracownika do pracy biurowej w wieku od 25 do 45 lat” nie muszą być zawsze dyskryminujące – wyjaśnia mec. Jaroszewska-Ignatowska. -Wymóg określonego wieku może przecież wynikać z przepisów prawa lub być uzasadniony warunkami pracy. Jeśli więc pracodawca udowodni, że w przypadku poszukiwania kandydata na stanowisko kierownicze, związane z reprezentowaniem firmy na zewnątrz, konieczne jest znalezienie osoby o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, to wówczas wskazanie kryterium minimalnego wieku może być uznane za uzasadnione. Na zdobycie doświadczenia potrzeba przecież czasu.

Więcej Kurier Poranny.