Niepełnosprawni są pełnosprawni w pracy

FAKT , autor: P.d. , oprac.: GR

lut 7, 2007

Pamiętajmy o kilku ważnych sprawach:- niepełnosprawny prowadzący działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON (może wynieść do 50% oprocentowania bankowego zaciągniętego na działalność)- niepełnosprawny, który jest zarejestrowany jako bezrobotny, może starać się u starosty o pożyczkę (składamy ją w powiatowym centrum pomocy rodzinie albo powiatowym urzędzie pracy). Otrzymujemy ją jeden raz, a spłacić musimy w ciągu 4 lat od dnia wypłacenia całej kwoty.niepełnosprawny, który jest zarejestrowany jako bezrobotny, może zapisać się na szkolenia lub starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej niepełnosprawny, który chce założyć własną firmę, może zwrócić się o jednorazową dotację z Funduszu Pracy (dotacja jest nie wyższa niż pięć przeciętnych wynagrodzeń) niepełnosprawny z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (chyba że na dłuższą pracę wyda zgodę lekarz lub pracujemy na parkingu) – niepełnosprawnej osobie przysługuje dodatkowych 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (chyba że przysługuje jej więcej niż 26 dni urlopu); dodatkowo zaś 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Najlepszą stroną internetową, na której znajdziemy informacje o prawach niepełnosprawnych, jest adres:www.niepełnosprawni.jnfo. Inne strony, na które warto zajrzeć: www.pfron.org.pl, www.integraqa.org . Niepełnosprawni w ostatnich latach mogą liczyć na coraz lepsze warunki pracyi pomoc w jej zdobyciu.