Fiskus chce znać konta, by przekazywać 1 procent…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J.leśniak , oprac.: GR

paź 26, 2007


Do 20 listopada organizacje pozarządowe mają przekazać urzędom skarbowym numery rachunków bankowych, na które ma trafiać podarowany 1 proc. podatku.

Osoby fizyczne, które będą rozliczały się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 r. – bez względu na to, czy płacą podatek na zasadach ogólnych czy w formie zryczałtowanej – będą mogły wyręczyć się urzędem skarbowym przy przekazywaniu części swojego podatku na cele charytatywne.

Będą ułatwienia

Od 1 stycznia br. obowiązują zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 5c-5g) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 ust. 3a- 3d). Dotyczą one przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jednak dopiero od 1 stycznia 2008 r. zostaną po raz pierwszy zastosowane w praktyce. Chodzi o możliwość obdarowania ?

1 proc. należnego podatku wynikającego z zeznania rocznego wybranej przez nas organizacji pozarządowej, która ma status OPP i figuruje w odpowiednim wykazie opublikowanym w Monitorze Polskim. Nowość polega na tym, że podatnik nie będzie musiał najpierw wysyłać pieniędzy pocztą czy wpłacać ich bezpośrednio na konto organizacji czy stowarzyszenia, aby potem w zeznaniu odliczyć to, co wcześniej wpłacił, lecz urząd skarbowy sam zrobi to za niego.

Rola podatnika ograniczy się jedynie do wskazania organizacji, na konto której mają trafić pieniądze, oraz numeru jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (cz. J w PIT-37). Przekazaniem pieniędzy zajmie się urząd skarbowy. On też będzie miał prawo pomniejszyć przekazywaną na rzecz OPP kwotę o koszt przelewu bankowego.

Ale uwaga. Wskazana przez podatników kwota trafi na konto organizacji pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego do jego złożenia, czyli nie później niż 30 kwietnia. Ci, którzy się spóźnią ze złożeniem PIT, nie będą mogli przekazać 1 proc. podatku.

Więcej Rzeczpospolita.