Za pracowników opłacamy wszystkie składki w pełnej wysokości…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lis 2, 2007


Startowaliśmy z początkującymi biznesmenami. Nie zapomnimy jednak o menedżerach, wykonawcach umów o dzieło czy zleceń oraz o współpracownikach i członkach ich rodzin, a także o osobach zasiadających we władzach spółek. Dziś omawiamy pozycję ubezpieczeniową pracowników oraz obowiązki pracodawców w tym zakresie.

Zachęcamy czytelników do przysyłania pytań dotyczących zasad opłacania składek do ZUS. Obiecujemy, że na nie odpowiemy. Dotychczas w cyklu przedstawiliśmy zasady opłacania składek: a przez początkującego przedsiębiorcę, 12 października przez innych przedsiębiorców, 19 października menedżerów, 26 października.

Za dwa tygodnie omówimy opłacanie składek za dorabiających pracowników.

Za pracowników opłacamy wszystkie składki w pełnej wysokości

Pracownik jest ubezpieczonym, od którego pensji musimy odprowadzić wszystkie składki. Wszystko jedno, jaki ma angaż: próbny, okresowy, stały czy na zastępstwo

Umowa o pracę to najczęstsza forma zatrudnienia. Pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – zatrudniać go za wynagrodzeniem. Podlega on zasadniczo obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, np. dodatkowe zlecenie na boku czy angaż w obcym zakładzie. Podobnie nie ma znaczenia to, że jest uczniem, studentem, emerytem lub rencistą.

Osoby współpracujące

Jeśli jednak pomaga w prowadzeniu firmy komuś z rodziny, traci status pracowniczy i staje się dla ZUS osobą współpracującą. Dzieje się tak, jeśli indywidualny przedsiębiorca zatrudni na etacie: małżonka; dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione; rodziców, macochę, ojczyma lub osoby przysposabiające. Pod warunkiem że osoby te pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu biznesu. Wówczas podlegają one ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu jako osoby współpracujące. Składki na ubezpieczenia społeczne płacimy za nie od zadeklarowanej kwoty, nie niższej od 6o proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak dzieci, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej Rzeczpospolita.