Wypłaty dla niepełnosprawnych i firm mogą być zagrożone…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

listopad 5, 2007


Od 7 listopada pracodawcy mogą składać wnioski o refundację kosztów wynagrodzenia, składek na ZUS i wyposażenia miejsc pracy niepełnosprawnych, a niepełnosprawni – o dofinansowanie do założenia firmy. Nie wszyscy niepełnosprawni mają jednak szanse na wypłatę pieniędzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Starostwa mogą bowiem rozpatrzeć wnioski pozytywnie tylko wtedy, gdy nie wydały dotychczas wszystkich s’rodków na rehabilitację, jakie w 2007 roku może otrzymać niepełnosprawny, który chce założyć firmę, lub pracodawca, który go zatrudni otrzymały od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo te, które mają pieniądze, muszą jak najszybciej zmienić tegoroczne uchwały rad powiatu w sprawie podziału środków z PFRON na różne zadania związane z rehabilitacją. Jeśli tego nie zrobią, niepełnosprawni oraz pracodawcy, którzy chcą zatrudnić takie osoby, otrzymają pieniądze dopiero w połowie przyszłego roku.

Więcej Gazeta Prawna.