Zus nie zażąda ubezwłasnowolnienia…

DZIENNIK , autor: Żaneta Semprich , oprac.: GR

lis 7, 2007


Rodzice pobierających renty socjalne pełnoletnich dzieci niepełnosprawnych intelektualnie nie mogą być przymuszani do występowania o ich ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie jest wyrazem troski wobec osób, które nie potrafią same o siebie zadbać -podkreślił wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Służy ich interesom i orzekane może być tylko wtedy, gdy ich dobro tego wymaga. Niedopuszczalną praktyką ZUS-u jest więc skłanianie „rodziców pełnoletnich osób pobierających renty socjalne z powodu niepełnosprawności inteektualnej o występowanie z wnioskiem o ich ubezwłasnowolnienie. Według ZUS-u jest to konieczne, by można było wypłacić tę rentę do rąk rodziców. Nie zgodził się z tym rzecznik praw obywatelskich, zaskarżając do TK przepis, na który ZUS się powoływał. Zawarty on jest w archaicznym już rozporządzeniu z 1983 roku regulującym sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych do rąk opiekunów faktycznych, ale nie prawnych. Pozwala on zobowiązać takie osoby do przedstawienia orzeczenia sądu o ustanowieniu dla uprawnionego do renty opiekuna lub kuratora. A to nie jest możliwe bez decyzji o ubezwłasnowolnieniu.

Więcej Dziennik.