Wcześniejsza emerytura dla kobiet…

Gazeta Wyborcza , autor: Piotr Miączyński , oprac.: GR

lis 12, 2007


Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Po wydłużeniu przez parlament ustawy emerytalnej kobiety aż do końca 2008 r. będą przechodziły na wcześniejszą emeryturę. Jakie warunki muszą spełnić. Czy warto czekać ze składaniem wniosku Dziś wyjaśniamy zasady wcześniejszej emerytury dla kobiet?

Wcześniejsze emerytury miały wygasnąć z końcem 2007 r. Emerytury pomostowe – mniej korzystne i dla mniejszej liczby osób – obowiązywałyby od 2008 r. Tak przewidywała przyjęta osiem lat temu reforma emerytalna. Ale rząd PiS, zamiast kasować przywileje, przedłużył je do końca 2008 r. Polki mają więc powody do radości – więcej kobiet załapie się na emerytalne przywileje.

Jakie są teraz zasady odchodzenia na wcześniejszą emeryturę. Nadal wszystko zależy od daty urodzin.

URODZONE PRZED 1949 R.

Kobiety urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli: udokumentują minimum 30 lat pracy (lub 20 lat – przy orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy) i są pracownikami.

Dodatkowe warunki: bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wcześniejszą emeryturę trzeba mieć tzw. ubezpieczenie pracownicze (opłaca je pracodawca każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę, wielkość etatu nie ma znaczenia); w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku trzeba być zatrudnionym co najmniej przez pół roku na podstawie umowy o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia, umowa-zlecenie i inne umowy się nie liczą). Tego warunku nie trzeba spełniać, jeśli w dniu zgłoszenia wniosku było się na rencie. Ważne jest tylko to, by przed rentą mieć etat i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Więcej Gazeta Wyborcza.