Dodatkowe urlopy dla osób niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Bw , oprac.: GR

lis 22, 2007


Czytelnik jest właścicielem prywatnej firmy zatrudniającej w niepełnym wymiarze czasu pracy osoby niepełnosprawne. Na forum Gazety Prawnej zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób ma obliczać urlop takich osób.

PROBLEM PIP WYJAŚNIA

Prowadzę firmę, w której ze względu na charakter produkcji zatrudniam osoby niepełnosprawne. Z tego też powodu osoby te pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy dodatkowy urlop wynikający z art 19 par. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zależy od wymiaru etatu czy od przepracowanego czasu pracy w danym roku Chodzi o to, czy osoba pracująca na pół etatu ma prawo do całego urlopu czy do jego połowy Czy osoba pracująca przez połowę roku ma prawo do całego urlopu czy jedynie do połowy jego wymiaru.

CZYTELNICY RADZĄ

Martyna: Pracownik niepełnosprawny musi mieć specjalne preferencje, gdyż nie może on pracować w takim samym tempie, jak pracownicy zdolni do pracy. Dlatego takie osoby muszą mieć prawo do dodatkowego urlopu.

Wiktor: Osoba niepełnosprawna ma prawo do tego, żeby jeden dzień urlopu otrzymać za siedem godzin pracy.

Zgodnie z art. 154 par. 2 k.p. wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 20 lub 26 dni, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Równocześnie art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) stwierdza, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Ustawa nie reguluje kwestii związanych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych, zasad ich wykorzystywania itp.W tych sprawach stosuje się przepisy kodeksu pracy. Zatem prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, zaś wykorzystywanie urlopu dodatkowego również odbywa się na zasadach wskazanych w kodeksie pracy. Oznacza to, że także do urlopów dodatkowych będzie miała zastosowanie wspomniana na wstępie zasada przeliczania ich na wymiar czasu pracy.

Więcej Gazeta Prawna.