Nie będzie dopłat do wypoczynkowych turnusów rehabilitacyjnych…

www.niepelnosprawni.pl , autor: Niepelnosprawni.pl , oprac.: GR

lis 26, 2007


Materiał dzięki uprzejmości niepelnosprawni.pl

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest już dostępny projekt rozporządzenia ministra dot. zmian w systemie dopłat do turnusów rehabilitacyjnych. Według tego projektu PFRON będzie dopłacał tylko do turnusów specjalistycznych.


W projekcie wymienione są nowe typy turnusów:
1) rekreacyjno-sportowy i sportowy
2) szkoleniowy
3) psychoterapeutyczny
4) rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
5) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością


Zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem turnusu i dostosowane do stopnia niepełnosprawności jego uczestników muszą stanowić nie mniej nią 60% ogólnego czasu wszystkich zajęć podczas turnusu.


Według twórców tego projektu celem jego powstania jest zmiana obecnej sytuacji, w której największym powodzeniem wśród niepełnosprawnych cieszyły się turnusy rekreacyjne:

– Dla części osób była to po prostu forma organizacji wypoczynku. Sądzę jednak, że turnusy powinny być twórcze i, jak sama nazwa wskazuje, mieć charakter usprawniający – tłumaczy Anna Brunsz z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Jeśli projekt wejdzie w życie, o dofinansowanie do wyjazdu będą się mogły nadal ubiegać wszystkie osoby niepełnosprawne mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i ich opiekunowie. Wysokość dotacji będzie zależna od stopnia niepełnosprawności, a wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Więcej niepelnosprawni.pl