Jak wnieść sprzeciw od orzeczenia w sprawie niezdolności do pracy…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

lis 27, 2007


Uzyskanie niektórych świadczeń z ZUS, np. renty, świadczenia rehabilitacyjnego, uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy. Niekorzystne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS w tej sprawie można zakwestionować wnosząc sprzeciw.

Po złożeniu wniosku o świadczenie, którego przyznanie uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, osoba zainteresowana kierowana jest na badania przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik na podstawie bezpośredniego badania wnioskodawcy i posiadanej dokumentacji albo tylko dokumentacji, gdy jest ona wystarczająca, wydaje orzeczenie. Dokonuje w nim oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia:

daty powstania niezdolności do pracy,

trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,

związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,

trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

celowości przekwalifikowania zawodowego.

Sprzeciw do komisji lekarskiej

Od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS wydanych po 31 grudnia 2004 r. istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu.

Więcej Gazeta Prawna.