Role rodzica i pracownika można połączyć…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

gru 21, 2007

Łatwość dorabiania na wychowawczym, podwyżka dla pracujących na część etatu – dzięki tym zmianom młode matki mają wrócić na rynek pracy.

Organizatorzy projektu Rodzic – Pracownik zwrócili się do parlamentarzystów z apelem o wprowadzenie zmian w prawie, które ułatwią Polakom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

– To działanie nie tylko w interesie młodych rodziców, ale także pracodawców, bo im przecież brakuje rąk do pracy. Luki tej nie wypełnią długotrwale bezrobotni. Naszego kraju nie stać na dalsze utrzymywanie i tak jednego z najniższych wskaźników zatrudnienia wśród kobiet – mówi Bartłomiej Piotrowski z ONZ-owskiego Programu ds. Rozwoju (UNDP).

Do apelu dołączone zostaną rekomendacje zmian w prawie, które ułatwią pogodzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Na część etatu

Powrót młodym matkom na rynek pracy ma ułatwić zdaniem autorów apelu uatrakcyjnienie pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ewentualne zmiany przepisów powinny spowodować realny wzrost wynagrodzeń netto osób, które zdecydują się na pracę na część etatu. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, czyli zmniejszeniu tzw. klina podatkowego. Organizatorzy projektu rekomendują także objęcie ochroną przed zwolnieniem kobiet, które zamiast urlopu wychowawczego postanowiły wrócić do pracy w ograniczonym wymiarze.

Elastycznie w pracy

Kolejne rekomendacje dotyczą upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy. Chodzi nie tylko o rozpropagowanie uregulowanej już w prawie telepracy, ale także o wprowadzenie do kodeksu pracy powszechnie stosowanych na Zachodzie nowych form rozliczania godzin zatrudnienia, np. indywidualnych kont czasu pracy.

– Coraz częściej pracodawcy przekonują się, że organizacja pracy w taki sposób, by umożliwiała wypełnianie obowiązków rodzicielskich, jest opłacalna także dla firmy. Nawet dzisiejsze prawo to umożliwia – mówi Patrycjusz Łągiewa, prezes firmy BL Stream ze Szczecina.

Więcej Rzeczpospolita.