Nie każdemu opłaca się rozliczać VAT raz na trzy miesiące…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

gru 31, 2007


Małe firmy mogą składać deklaracje VAT i rozliczać się z tego podatku raz na kwartał. Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, u których zwykle występuje podatek do zapłaty.

Zasadą jest, te podatnicy VAT składają deklaracje podatkowe co miesiąc. Wyjątkiem są tzw. mali podatnicy (patrz str. 2). Ci z nich, którzy wybierają kasową metodę rozliczania podatku, muszą rozliczać się za okresy kwartalne, składając deklaracje w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Pozostali mali podatnicy mogą wybrać deklaracje kwartalne lub składać je na zasadach ogólnych. Należy jedynie pamiętać, że wybór trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego można zmienić dopiero po upływie roku jego stosowania.

Kto może zyskać

Kwartalny sposób rozliczania VAT jest korzystny dla każdego podatrijka, u którego stale wy-stępuje podatek do zapłaty.czyii dla większości przedsiębiorców. Dzięki wyborowi kwartalnego sposobu rozliczeń co prawda nie obniżą oni swoich zobowiązań podatkowych, ale przesuną termin ich zapłaty. Deklaracji składanych co trzy miesiące powinni natomiast unikać podatni -cy, u których zwykle występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W ich wypadku późniejsze rozliczenie podatku będzie się wiązało z wydłużeniem terminu jego zwrotu.

Kontrahenci nie lubią faktur VAT-MP

Mali podatnicy mogą także zdecydować się na tzw. kasową metodę rozliczeń. Wtedy obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje, że tylko co do tej kwoty powstaje obowiązek podatkowy.

Aby wybrać metodę kasową, konieczne jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik zamierza stosować metodę kasową.

Wybór tej metody należy dokładnie przemyśleć. Można z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy, w trakcie których podatnik rozliczał się tą metodą. Dla większości podatników ma ona więcej wad niż zalet. Po pierwsze, oznacza uzależnienie prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu od ich opłacenia. Po drugie, przyjęcie takiego sposobu znacznie komplikuje rozliczenia VAT. Dla celów powstania obowiązku podatkowego trzeba bowiem analizować terminy wpłat dokonywanych przez kontrahentów oraz moment zapłaty za faktury zakupu.

Jest też jeszcze jeden istotny argument. Większość przedsiębiorców nie lubi otrzymywać faktur oznaczonych dopiskiem MP. Dla nich także oznacza to komplikacje i, być może, odsunięcie w czasie prawa do odliczenia. Wybór metody kasowej może więc spowodować utratę niektórych kontrahentów.

Plusem metody kasowej jest to, że podatnik nie musi płacić VAT od sprzedaży, która nie przyniosła wpływów do kasy przedsiębiorstwa. Niestety, dotyczy to tylko 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Po ich upływie przepisy nakazują bowiem ujęcie przychodu w ewidencji bez względu na to, czy faktura była zapłacona.

Więcej Rzeczpospolita.