Rencista z biznesem nie zawsze płaci wszystkie składki…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sty 9, 2008

 

Rencista prowadzący firmę musi od 1 stycznia opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Nie zawsze jednak odprowadza zdrowotną

– Jestem rencistą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Prowadzę
indywidualną działalność gospodarczą, ale dotychczas nie opłacałem z
tego tytułu żadnych składek, nawet zdrowotnej. Jakie składki muszą
uiszczać od 1 stycznia i jak ubiegać sią o ich refundacją Czy
przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu składek W najbliższym czasie
wyjeżdżam do sanatorium i nie bądą prowadził działalności przez dwa
miesiące – pisze czytelnik DOBREJ FIRMY.

Do końca 2007 r. renciści będący indywidualnymi przedsiębiorcami odprowadzali obowiązkowo tylko składki zdrowotne.

Ubezpieczenia społeczne uiszczali na własne życzenie. Zasady te
zmieniły się od 1 stycznia. Teraz poza składką zdrowotną renciści
przedsiębiorcy muszą opłacać dodatkowo składki na ubezpieczenia
społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe).

Te ostatnie naliczają od przynajmniej 60 proc. przeciętnej pensji, ale
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca im
składki emerytalne i rentowe do wysokości wynikającej z 60 proc.
średniej płacy. Kwestie te reguluje obowiązujące od i stycznia
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
(DzU nr 240, poz. 1754).

Bez przywilejów i… z ryzykiem

Bez względu na długość urlopu czytelnik musi opłacać składki ZUS.
Mógłby tego uniknąć, zawieszając działalność gospodarczą. Mimo że
przepisy o ubezpieczeniach społecznych nie definiują tego pojęcia, to w
praktyce chodzi o czasowe zaprzestanie prowadzenia firmy. W tym okresie
nie trzeba płacić składek Czy wszystkich – pytają przedsiębiorcy.
Według ZUS zwolnienie obejmuje wszystkie składki, w tym zdrowotne. Nie
zgadza się z tym jednak Ministerstwo Zdrowia, wedługktóre-go czasowe
zawieszenie działalności daje ulgę jedynie w opłacaniu składek
społecznych. Zdrowotna jest obowiązkowa -zastrzega resort.

Mimo że czytelnik mógłby zawiesić działalność gospodarczą, to decyzja o
tym jest obarczona dużym ryzykiem. ZUS może bowiem zarzucić
przedsiębiorcy, że zawieszanie działalności jest pozorne ze względu na
zbyt krótki czas jego trwania.

Więcej Rzeczpospolita.