Można zmienić czas oszczędzania…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

sty 17, 2008

Można zmienić czas oszczędzania

Osoba oszczędzająca w kasie mieszkaniowej
może w aneksie do umowy wydłużyć lub skrócić okres oszczędzania.

Jeśli
pieniądze odkładała co najmniej przez trzy lata, to nie straci prawa do ulgi –
wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2008 r. (nr
IPPB1/415-351/07-2/AŻ).

Obowiązek zwrotu kwot uprzednio odliczonych z
tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę
mieszkaniową po -jawią się w razie wycofania pieniędzy przed upływem okresu
systematycznego oszczędzania. W ustawie o PIT nie zastrzeżono jednak, że musi to
być okres określony na dzień zawarcia umowy. Aby skrócenie czasu oszczędzania
nie wywołało konsekwencji w postaci utraty prawa do ulgi, konieczna jest więc
zmiana postanowień umowy w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że okres
systematycznego oszczędzania nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od
dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kre-dytowy w kasie
mieszkaniowej. Wynika to z ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 ze zm.).

 

Więcej Rzeczpospolita.