Abolicja z mocy prawa, a nie na wniosek podatnika…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

styczeń 18, 2008

Każdy Polak, bez względu na kraj, w którym pracował, będzie mógł wybrać
korzystniejszą metodę rozliczenia z fiskusem. Eksperci obawiają się naruszenia
umów

Także Platforma Obywatelska pracuje nad
swoją wersją projektu abolicji podatkowej dla Polaków, którzy wyjechali do pracy
za granicę, ale na razie -jak powiedziano nam w Klubie PO – jest to projekt
projektu”.

– Rozmowy na ten temat trwają. Wciąż podnoszone są wątpliwości
co do zgodności takich przepisów z konstytucją. Jeśli nie uda się tego
rozwiązać, to myślę, że warto pójść nieco dłuższą drogą i zmienić wszystkie
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują niekorzystną metodę
rozliczeń – powiedziała wrozmowie z Rz” poseł Krystyna Skowrońska (PO),
wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Pytana o to,
czy Klub PO zechce przyjrzeć się bliżej propozycji rozwiązania tego problemu w
wersji przygotowywanej przez LiD, poseł Skowrońska stwierdziła: – Należałoby
rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania, które będą temu służyły i będą zgodne z
koncepcją PO, oraz – co ważne – będą sprzyjały więzi z krajem Polaków
pracujących za granicą.

Korzyści ponad miarę

Idea projektu
autorstwa LiD jest prosta: zrównać zasady

opodatkowania dochodów bez
względu na kraj, w którym te dochody osiągnięto, w wyniku czego dojdzie do
zmniejszenia obciążeń podatkowych w Polsce. Dlatego projekt dotyczy wszystkich
podatników PIT uzyskujących dochody w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące metodę proporcjonalnego
odliczenia.

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe próby uregulowania tzw.
abolicji emigracji zarobkowej, pomysł ten jest, w mojej opinii, jednym z
rozsądniej -szych – mówi Józef Banach, radca prawny w PricewaterhouseCoopers. –
Oczywiście, poza kwestią samej legislacji (dostosowanie planowanych przepisów do
brzmienia obowiązujących), pozostaje jeszcze, moim zdaniem, sprawa zakresu
abolicji. Ta zmiana de facto likwiduje metodę zaliczenia (dzisiaj dominującą) na
rzecz metody wyłączenia, w traktowaniu zagranicznych dochodów osób fizycznych
(metoda wyłączenia jest z zasady korzystniejsza dla podatnika). W efekcie w
sposób zasadniczy zmienia się politykę fiskalną państwa w tym zakresie.

 

Więcej Rzeczpospolita.