Zatrudnij niepełnosprawnego…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: BH , oprac.: GR

mar 6, 2007

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kampania informacyjna Zatrudnij niepełnosprawnego", skierowana do polskich pracodawców. Jest ona z pewnością bardzo potrzebna, ponieważ zdecydowana większość (84 proc.) niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, nie jest w stanie znaleźć pracy. Co więcej, w ciągu ostatnich sześciu lat, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, nastąpi znaczący spadek tej aktywności. Jeszcze w 1998 r. pracowało ok. 20 proc. niepełnosprawnych. W 2006 r. już tylko 16 proc.

Kampania zorganizowana przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Business Centre Club ma przede wszystkim na celu informowanie pracodawców o możliwościach zatrudniania niepełnosprawnych, a także pomoc w przełamaniu stereotypów społecznych dotyczących wydajności i jakości pracy osób niepełnosprawnych.

Polskie prawo przewiduje wiele zachęt i korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników., m.in. dofinansowanie wynagrodzeń, ulgi w składkach ZUS-wskich, a

także ulgi, a nawet całkowite zwolnienie z obowiązkowych wpłat na PFRON. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Business Centre Club – 70 proc. polskich pracodawców wykazało zainteresownie stworzeniem miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Równocześnie jednak 85 proc. z nich przyznało, że nie posiada żadnej wiedzy na temat przepisów prawnych pozwalających zatrudniać niepełnosprawnych na uprzywilejowanych warunkach.

Niestety, Polska pod względem tworzenia warunków do zatrudnienia niepełnosprawnych zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród europejskich państw. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej około 5,5 mln Polaków to osoby niepełnosprawne. Jedynie dla 8 proc. z nich głównym źródłem utrzymania jest praca. (BH)

Informacje o projekcie można znaleźć w Internecie na stronie www.zatrudnijniepelnosprawnego.pl. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.