Odliczanie od podatku składek ZUS

www.pit.pl , autor: Pit.pl , oprac.: GR

sty 21, 2008


Portal pit.pl opublikował interesujący materiał dotyczący możliwości odliczenia od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnej. W artykule czytamy m.in.:

Odliczenie składek ZUS i zdrowotnej

Jednym z podstawowych odliczeń, z jakiego mogą skorzystać podatnicy w zeznaniu rocznym są odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (odliczane od dochodu) i składki zdrowotnej (odliczanej od podatku).

Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. składki emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Od podatku odliczyć można natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłaconą przez podatnika (np. przedsiębiorcę) oraz pobraną przez płatnika (np. pracodawcę). Składka zdrowotna podlega odliczeniu w pierwszej kolejności, tj. przed innymi odliczeniami od podatku.

Odliczeniu nie podlegają jednak składki ZUS i zdrowotna, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (np. wynagrodzenia finansowane dotacją – Urząd Skarbowy w Przemyślu, 22 maja 2007r., XV/415-6/07) oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dokonując odliczenia należy przede wszystkim pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko składki ZUS i zdrowotne faktycznie zapłacone w roku podatkowym. Przykładowo więc, jeżeli przedsiębiorca 10 stycznia 2008r. zapłacił składki ZUS za grudzień 2007r., to odliczy je dopiero w zeznaniu składanym za rok 2008. Podobnie składka zdrowotna naliczona za grudzień 2006r. a zapłacona w styczniu 2007r. będzie podlegać odliczeniu w rozliczeniu za 2007r. Odliczeniu podlegałyby także zaległe składki, które podatnik opłaciłby w roku 2007, niezależnie od tego jakiego okresu zaległość ta by dotyczyła (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 23 maja 2007r., RO–XV/415/PDOF-207/167/RF/07; Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, 15 maja 2007r., US.I-1/415-5/07).

Odliczenie składek ZUS od dochodu nie jest objęte żadnymi limitami. Ograniczone jest jednak odliczenie składki zdrowotnej. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może bowiem przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W rozliczeniu za 2007r. składka zdrowotna wynosiła 9%, co oznacza, że różnica miedzy 9% a 7,75% nie może zostać odliczona od podatku. U podatników prowadzących działalność gospodarczą, nadwyżka ponad 7,75% nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że podatnik zawsze pokrywa ją z własnej kieszeni (Urząd Skarbowy Łódź-Polesie, 25 września 2007r., IA-415/119/2007; Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście, 13 stycznia 2006r., PBI-415-29-05-KD).

przeczytaj cały artykuł >>