Orzeczenie o niepełnosprawności a prywatność

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sty 23, 2008

Dzisiejsza Gazeta Prawna (23 stycznia 2008 r.) informuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich stara się ograniczyć pracodawcom wgląd w szczegółowe informacje dotyczące schorzeń zatrudnianych osó niepełnosprawnych. W artykule czytamy:

ORZECZENIE NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAWA DO PRYWATNOŚCI
 
Rzecznik praw obywatelskich chce, aby pracodawcy mieli ograniczony dostęp do wiedzy na temat stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera obecnie symbol przyczyny niepełnosprawności (np. 02-P – choroba psychiczna, 06-E – epilepsja). Taka sama informacja znajduje się także w legitymacjach dokumentujących stan zdrowia niepełnosprawnych. Dzięki temu pracodawcy, którzy zatrudniają te osoby, mają dostęp do tzw. danych wrażliwych podwładnych.

Zdaniem RPO, takie rozwiązanie może naruszać konstytucyjne prawo do prywatności, ochrony danych osobowych lub prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej. Przyczynia się także do dyskryminacji niepełnosprawnych na rynku pracy. RPO zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328).

Więcej w Gazecie Prawnej.