Zwolnienie i urlop w tym samym miesiącu – jak wyliczyć pensję pracownika?

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lut 13, 2008

NAJPIERW ZAWIŁE RACHUNKI, POTEM WYPŁATA

Nie jest łatwo oszacować łączną pensję dla pracownika, który był w danym miesiącu i na urlopie, i na zwolnieniu od pracy. Wcześniej musimy bowiem obliczyć kilka rodzajów pensji cząstkowych.

– Pracownik jest zatrudniony na pełny etat. Dostaje wynagrodzenie zasadnicze według stawki godzinowej 12 zł oraz miesięczne premie uznaniowe. W grudniu 2007 r. powinien przepracować 19 dni po osiem godzin. Faktycznie przepracował 12 dni po osiem godzin (96 godzin), gdyż przez cztery dni korzystał z urlopu wypoczynkowego, przez dwa z opieki nad dzieckiem, a jeden dzień był nieobecny z powodu śmierci teścia. W grudniu dostał też 300 zł premii uznaniowej. Ile pieniędzy powinienem mu wypłacić za ten miesiąc – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. By to uczynić, trzeba najpierw obliczyć kilka rodzajów wynagrodzeń: częściowe za 12 dni przepracowanych w grudniu, za cztery dni urlopu wypoczynkowego oraz za dni zwolnień od pracy (opieka nad dzieckiem, komisja ZUS).

Ustalamy je w kolejnych etapach.

1. Za dni przepracowane w grudniu

Nie ma z tym większego problemu, gdyż wynagrodzenie częściowe (za dni przepracowane w grudniu) stanowi w tej sytuacji iloczyn przepracowanych godzin i godzinowej stawki poborów.

2. Za cztery dni urlopu wypoczynkowego

Stosujemy teraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z nim do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego przyjmujemy zatem wyłącznie stawki godzinowe w łącznej wysokości wypłaconej podczas trzech miesięcy poprzedzający miesiąc rozpoczęcia wypoczynku, czyli w listopadzie, październiku i we wrześniu ubiegłego roku. I tu mamy problem, bo czytelnik nie podał takich parametrów.

3. Za zwolnienia od pracy

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy, za które przepisy zachowują prawo do wynagrodzenia, liczymy jak pensję za urlop wypoczynkowy. Z jednym wyjątkiem – składniki zmienne bierzemy z miesiąca, kiedy przypadło zwolnienie od pracy, wynika tak z § 5 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. W tej sytuacji mamy do czynienia z następującymi zwolnieniami od pracy: na opiekę nad dzieckiem i pogrzeb teścia.

4. Pieniądze za grudzień łącznie

By ustalić, ile opisany pracownik powinien dostać za grudzień, sumujemy wynagrodzenia z poszczególnych kroków i premię uznaniową.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2008 r.