Kontrole z UKS

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lut 18, 2008

Są nowe wytyczne dla Urzędów Kontroli Skarbowej. Do priorytetowych obszarów, którymi zajmą się kontrolerzy należą: e-handel, zwolnienia podatkowe, dochody z nieujawnionych źródeł a także ceny transferowe. Temat omawia Rzeczpospolita z 18 lutego 2008 r. W artykule czytamy:

CENY TRANSFEROWE POD NADZOREM

Inspektorzy będą kontrolowali firmy w porozumieniu z fiskusem i celnikami. Będą też wymieniać się informacjami i wzajemnie udostępniać sobie bazy danych.

To efekt przekazania Andrzejowi Parafianowiczowi, wiceministrowi finansów i generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej, nadzoru również nad administracją podatkową, czyli urzędami i izbami skarbowymi. Bo, jak wynika z Zadań UKS na rok 2008″, bez ścisłej współpracy nie jest możliwa skuteczna kontrola skarbowa.

VAT bez karuzeli, e-metody dla e-handlu

Plan pracy dla skarbówki obejmuje również kontrole w zakresie podatku od towarów i usług. Przede wszystkim zaś zwalczanie przestępstw typu karuzelowego, które polegają na wyłudzaniu podatku przez podmioty mające siedzibę na terenie kilku państw UE.

Kontrolami objęci zostaną podatnicy dokonujący zwrotów VAT dla podróżnych z zagranicy (tzw. tax free) oraz podmioty ewidencjonujące obroty za pomocą kas rejestrujących. Nieuczciwi mogą się spodziewać kar w postaci mandatów, które, zdaniem Ministerstwa Finansów, mają stanowić prewencyjny czynnik, zmniejszający poczucie bezkarności nieuczciwych podatników”.

Na 2008 r. planowane jest zwiększenie liczby i skuteczności kontroli handlu internetowego. Nowością ma być włączenie metod gromadzenia informacji stosowanych w tych kontrolach do kontroli tradycyjnych.

Z lewej faktury nie odliczy

Inspektorzy będą też ścigać podatników, którzy wystawiają i kupują fikcyjne faktury, by
móc odliczać rzekomo poniesione na ich podstawie wydatki z tytułu kosztów uzyskania przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2008 r.