Dopłata do internetu zainstalowanego w domu jest przychodem

Rzeczpospolita , autor: Anna Wojda , oprac.: GR

lut 18, 2008

DOPŁATA DO INTERNETU ZAINSTALOWANEGO W DOMU JEST PRZYCHODEM PRACOWNIKA

Jeśli pracodawca zwraca zatrudnionym część wydatków związanych z instalacją i korzystaniem z Internetu, powstaje u nich przychód, od którego trzeba zapłacić podatek

Wynika tak z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 1426/07, serwis Taxonline). Zdaniem WSA dofinansowanie do Internetu stanowi dla pracownika przysporzenie majątkowe.


Sąd oddalił skargę podatnika. Jego zdaniem dopłaty są przychodem pracowników. A to oznacza, że spółka – jako płatnik – powinna uwzględnić go przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy.

Opłaty abonamentowe wiążą się z samym dostępem do Internetu. Wnoszone są w stałej wysokości, niezależnie od tego, czy pracownik z niego korzysta. Bez znaczenia jest też to, czy używanie stałego łącza ma związek z pracą, czy też odbywa się w celach prywatnych. Pokrywane przez pracodawcę koszty będą więc dla pracownika przysporzeniem majątkowym.

Podobnie będzie ze zwrotem części wydatków związanych z instalacją łącza internetowego. Dofinansowanie to będzie inwestycją w prywatny sprzęt pracownika. W obu zatem wypadkach u pracownika powstanie przychód, który trzeba opodatkować.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2008 r.