Obowiązkowa informacja o stanie zdrowia dla ZUS

www.zus.pl , autor: Departament Orzecznictwa Lekarskiego ZUS , oprac.: GR

lt. 19, 2008


OBOWIĄZKOWA INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZUS

Informacja Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS

Osoby ubiegające się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia wypłacane przez Zakład, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, dołączają do wniosku o ustalenie uprawnień do tych świadczeń – zaświadczenie o stanie zdrowia. Zaświadczenie to wydaje lekarz pod którego opieką lekarską znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie.

Uzyskanie wyżej wymienionego zaświadczenia od lekarza leczącego przysługuje osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie art. 16 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).