Sprzedaż auta a korekta VAT

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lt. 19, 2008

Rzeczpospolita z 19 lutego 2008 r. przedstawia problem korekty naliczonego podatku VAT w przypadku sprzedaży używanego samochodu. Aby szczegółowo wyjaśnić wątpliwości gazeta rozmawia z prof. Witoldem Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych. W materiale czytamy m.in.:


KIEDY SPRZEDAŻ AUTA OZNACZA KOREKTĘ VAT

Podatnicy sprzedający samochody osobowe mają problemy z interpretacją przepisów o korekcie podatku naliczonego. Czy w takiej sytuacji trzeba jej dokonać?

Witold Modzelewski: Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zależy bowiem od kilku czynników, np. rodzaju samochodu, daty jego nabycia oraz wartości początkowej. Warto przypomnieć, że można wyróżnić dwie grupy samochodów z częściowym odliczeniem VAT. Pierwsza to pojazdy kupowane na podstawie obecnych przepisów, czyli auta, przy których zakupie podatnicy odliczają 60 proc. VAT z faktury zakupu, ale nie więcej niż 6000 zl. Druga – samochody kupowane w momencie, gdy obowiązywał tzw. wzór Lisaka, czyli po wejściu w życie nowej ustawy o VAT. Wtedy odliczeniu podlegała połowa VAT z faktury zakupu, ale kwota zmniejszenia podatku należnego nie mogła być wyższa niż 5000 zł. Jest jeszcze trzecia grupa pojazdów sprzedawanych ze zwolnieniem: to auta kupione w czasie obowiązywania starej ustawy o VAT, przy których nabyciu w ogóle nie można było odliczyć VAT.

Zacznijmy może od tych ostatnich. Ich obowiązek korekty chyba nie obejmuje?

Zgadza się. Korygowanie VAT odliczonego przy zakupie środków trwałych w trybie art. 90 i 91 ustawy o VAT dotyczy tylko tych pojazdów, które zostały nabyte pod rządami nowej ustawy o VAT. Podatnicy mogą więc sprzedać taki samochód jako używany i skorzystać ze zwolnienia. Zresztą i tak nie mieliby czego korygować, ponieważ podatku w ogóle nie odliczyli.

Jak więc wygląda sprzedaż pojazdów kupionych po 30 kwietnia 2004 r., przy których nabywca odliczyć część VAT?

Przede wszystkim należy pamiętać, że w takiej sytuacji sprzedawca korzysta ze zwolnienia, tylko gdy sprzedaż następuje po upływie pół roku od nabycia. Jeśli wcześniej, to podlega opodatkowaniu według stawki 22 proc. Wtedy oczywiście nie ma problemu korekty.

Odrębne zasady dotyczą też pojazdów, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł. W tym wypadku VAT trzeba skorygować, tylko jeśli sprzedaż następuje w tym samym roku co nabycie. I oczywiście po sześciu miesiącach, bo inaczej sprzedawca nie mógłby skorzystać ze zwolnienia. W praktyce więc zbycie takich pojazdów zwykle nie będzie powodować obowiązku skorygowania odliczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2008 r.