VAT na materiały budowlane

Rzeczpospolita , autor: Dorota Gajos , oprac.: GR

lut 25, 2008

ZBIERAJ FAKTURY ZA CEGŁY I GLAZURĘ

Zwrot części podatku od towarów i usług zapłaconego w cenie materiałów budowlanych początkowo miał obowiązywać tylko do końca 2007 r. Dzięki ustępstwom Unii Europejskiej możemy z niego korzystać bezterminowo

Pamiętajmy jednak, że zwrot VAT nie dotyczy usług remontowo-budowlanych, lecz tylko materiałów. Fiskus odda więc pieniądze za rury kanalizacyjne, ale za ich montaż już nie.

Dla właściciela i najemcy

O zwrot mogą się starać tylko osoby fizyczne w związku z budową i remontem domu lub mieszkania. Ważne, by w chwili składania wniosku o zwrot miały prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Takie prawo mają m.in. właściciele, użytkownicy wieczyści i najemcy.

Wniosek (formularz VZM dostępny na stronie b www.mf.gov.pl), kopie faktur i potwierdzenia prawa do nieruchomości lub pozwolenia na budowę należy złożyć w urzędzie skarbowym, w którym rozliczamy się z podatków. Urząd ma najwyżej sześć miesięcy na jego rozpatrzenie i najwyżej 25 dni od dnia wydania decyzji na wypłatę pieniędzy.

Ile można otrzymać

Wszystko zależy od tego, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę i czy wnioskujący korzystał wcześniej z ulgi budowlanej lub remontowej.

Przepisy mówią, że zwrot jest równy 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej faktur, ale w rzeczywistości możemy dostać mniej, gdyż i tu jest limit Zwrot nie może przekroczyć 12,295 proc. kwoty będącej wynikiem następującego mnożenia:

  • c x 70 mkw. – dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę,
  • c x 30 mkw. – dla robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

gdzie c to cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłaszana za ostatni kwartał przed kwartałem, w którym składany jest wniosek o zwrot.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2008 r.