Renciści bez refundacji składek z PFRON

, autor: MATEUSZ RZEMEK , oprac.: GR

mar 4, 2008


RENCIŚCI BEZ REFUNDACJI SKŁADEK Z PFRON

Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy wniosek o refundację składek wysłali pocztą, będą czekać na nią nawet miesiąc, choć pieniądze powinni dostać w ciągu siedmiu dni.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie był przygotowany na worki korespondencji, jaka każdego dnia przyjeżdża do centrali w Warszawie. Choć urzędnicy pracują dniem i nocą, ciągle brakuje pracowników do wprowadzania danych z papierowych wniosków rejestracyjnych do Funduszu. Renciści czekają więc na zwrot składek. Zanim go dostaną, prawdopodobnie będą musieli założyć z własnej kieszeni pieniądze na składki w następnym miesiącu.

Do PFRON trafiło już przeszło 15.5 tys. wniosków o rejestrację, z czego wprowadzonych do systemu zostało około 12 tys. Część z tych, którzy nie zostali jeszcze zarejestrowani, sami są winni opóźnienia, bo przesłali do funduszu niekompletną dokumentację. Najczęściej brakuje orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej. W wielu przypadkach PFRON sprawdza, czy danemu przedsiębiorcy przysługuje refundacja składek do ZUS. Wszyscy ci, którzy uzupełnią dokumentację, mogą liczyć na refundację składek za styczeń, jeśli wniosek złożyli do końca lutego.

Renciści, którzy niezbędne dokumenty wysłali drogą elektroniczną, mogą liczyć na jej wypłatę w ustawowym terminie siedmiu dni.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2008 r.