Urlop wychowawczy w ramach samozatrudnienia

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

mar 19, 2008


SAMOZATRUDNIENI SKORZYSTAJĄ Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 
Resort pracy przygotował ustawę dającą prawo do zaprzestania prowadzenia działalności w okresie wychowywania dziecka. Budżet będzie opłacał składki emerytalne, rentowe i do NFZ za samozatrudnionych w okresie sprawowania opiek. Rodzice prowadzący firmy zyskają, jak pracownicy, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie.

Przesłaliśmy już do Ministerstwa Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dający prawo do zawieszenia prowadzenia firmy osobom zajmującym się dziećmi – mówi GP Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Projekt, wraz z własnymi propozycjami, resort gospodarki ma wysłać w kwietniu do konsultacji społecznych. W maju może więc trafić pod obrady rządu.

Resort pracy proponuje, aby samozatrudnieni byli traktowani podobnie jak pracownicy na urlopach wychowawczych. Projekt zakłada, że będą mogli złożyć oświadczenie, iż zaprzestają prowadzić firmę w związku z opieką. Wzorem urlopu wychowawczego okres ten będzie mógł trwać do trzech lat pod warunkiem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie czterech lat. Jeśli samozatrudniony będzie opiekował się dzieckiem niepełnosprawnym, jego przerwy w prowadzeniu firmy też będą mogły wynosić do trzech lat, ale do ukończenia przez dziecko 18 lat. Dodatkowym warunkiem będzie opłacanie przez co najmniej sześć miesięcy składki na ubezpieczenie chorobowe.

Budżet opłaci składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zaprzestaną prowadzenia działalności. Podstawą ich naliczania będzie 60 proc. przeciętnej płacy.

Opracowanie: Adam Banaszek
Więcej w Gazecie Prawnej z 19 marca 2008 r.