Chorujący pracownicy a składka wypadkowa

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

mar 19, 2008


OD CHORYCH PRZEZ CAŁY MIESIĄC NIE POBIERAMY SKŁADKI WYPADKOWEJ
 
Jakich pracowników uwzględniamy, ustalając liczbę ubezpieczonych na potrzeby informacji ZUS IWA? Czy wliczamy przebywających cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, czyli pobierających za ten czas wynagrodzenie z zakładu lub zasiłek chorobowy?

W limicie tym uwzględniamy wyłącznie ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali chociaż przez jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu.

Osoba przebywająca przez cały miesiąc na zasiłku chorobowym lub pobierająca wynagrodzenie chorobowe w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, ale okres ten stanowi przerwę w opłacaniu składek.

Informację za dany rok muszą wyłącznie złożyć osoby zgłoszone nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek wypadkowych od 1 stycznia do 31 grudnia roku, którego ona dotyczy. Sumę ubezpieczonych zawsze dzielimy przez 12.

Ustalając liczbę ubezpieczonych, pomijamy osoby:

  • podlegające ubezpieczeniom społecznym, ale nie wypadkowemu,
  • przebywające cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, zasiłku macierzyńskim lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź powołane, do odbywania zasadniczej służby wojskowej, za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.


Opracowanie: Adam Banaszek
Więcej w Rzeczpospolitej z 19 marca 2008 r.