Kiedy można stracić prawo do ryczałtu

Rzeczpospolita , autor: Andrzej Biedacha , oprac.: GR

mar 27, 2008


KIEDY MOŻESZ STRACIĆ PRAWO DO RYCZAŁTU

Aby móc nadal płacić ryczałt, warto planować przychody. Jeśli bowiem przekroczą one 150 tys. euro, przedsiębiorca musi zaprowadzić księgi i płacić podatek według skali.

Od początku 2008 r. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pojawił się nowy limit przychodów, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do tej formy opodatkowania.

Prawo do opłacania ryczałtu przedsiębiorca traci po przekroczeniu w trakcie roku podatkowego 150 000 euro (poprzednio 250 000 euro). Po przeliczeniu na złotówki, daje to 565 200 zł. Wystarczy zatem uzyskać co miesiąc 50 000 zł przychodu, a w miesiące wakacyjne np. po 100 000 zł, aby pod koniec roku z ryczałtem się rozstać.

Kontrola przychodów

Jak sprawdzić, kiedy limit przekroczyliśmy. Najprościej w prowadzonych przez nas ewidencjach przychodów wygospodarować miejsce na wpisywanie uzyskiwanych przychodów w rachunku narastającym.

Mogą być problemy

Przepisy nakazujące zmianę zasad opodatkowania w trakcie roku podatkowego w związku z uzyskaniem określonej wielkości przychodów będą powodować w praktyce różne problemy. Może się bowiem zdarzyć, że przedsiębiorca najpierw przekroczy limit przychodów, przejdzie na księgi, a następnie, np. w związku ze zwrotem towarów od nabywcy, skoryguje te przychody i zmieści się w danym roku w limicie przychodów. Czy w związku z tym może powrócić do opodatkowania ryczałtowego za miesiące, w których rozliczał się według zasad ogólnych? Przepisy tego nie wyjaśniają.

Remanent i amortyzacja

Przechodząc z opodatkowania zryczałtowanego na zasady ogólne, musimy zaprowadzić np. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Musimy też pamiętać o sporządzeniu remanentu „otwarcia” i założeniu ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Opracowanie: Adam Banaszek
Więcej w Rzeczpospolitej z 27 marca 2008 r.