Podatnicy nie potrafią korzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

kw. 3, 2008


Gazeta Prawna z 3 kwietnia 2008 r. omawia częste błędy jakie przy wykorzystaniu i rozliczaniu ulgi rehabilitacyjnej popełniają podatnicy. W artykule czytamy m.in.:

PODATNICY NIE POTRAFIĄ KORZYSTAĆ Z ULGI REHABILITACYJNEJ

Podatnicy nie potrafią korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Osoby niepełnosprawne lub, na utrzymaniu których są osoby niepełnosprawne, pomniejszają swoje dochody o wszystkie poniesione w danym roku podatkowym wydatki – wynika z informacji, jakie docierają do Gazety Prawnej.

Przepisy uznają za wydatki rehabilitacyjne opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ustawa nie zezwala więc na odliczenie wydatków związanych z opieką, jeśli dziecko w ogóle opłaty od rodziców nie pobiera. W tym przypadku dochodzi jeszcze kwestia ustawowego obowiązku sprawowania opieki dzieci nad rodzicami.

Inne przykłady, o jakich dowiedzieliśmy się tylko w ostatnim tygodniu, to odliczanie w zeznaniach PIT za 2007 rok wydatków na pościel, dojazd samochodem na zakupy do supermarketu czy wizyty kontrolne u lekarza. Takie postępowanie to poważny błąd i ryzyko sporu z fiskusem. Nikt nie kwestionuje ponoszenia wymienionych wydatków przez podatników. Jednak nie można odliczać ich od swojego dochodu.

Odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają tylko i wyłącznie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgi podatkowe muszą być interpretowane ściśle i każda wykładnia rozszerzająca będzie naruszeniem prawa.

Fiskus ma prawo sprawdzić każde zeznanie podatkowe. Co więcej, ma na to sporo czasu, bo aż pięć lat, licząc od końca roku, w którym minął termin płatności zobowiązania podatkowego.

Poniesienie wydatków, które choć związane z potrzebami osoby niepełnosprawnej nie mieszczą się w tzw. celach rehabilitacyjnych, nie uprawnia do skorzystania z odliczenia od dochodu.

Podstawą odliczenia większości wydatków na cele rehabilitacyjne są dokumenty stwierdzające ich poniesienie, a więc rachunki, faktury VAT, dowody wpłaty. I te dokumenty w pierwszej kolejności są kontrolowane przez urząd skarbowy.

Należy także pamiętać, że jest grupa wydatków, w stosunku do których przysługuje odliczenie w określonej kwocie i nie jest konieczne ich dokumentowanie. Do takich wydatków należy m.in. używanie samochodu osobowego dla potrzeb koniecznych z przewozem osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą odliczać jedynie wydatki rehabilitacyjne wymienione w ustawie o PIT.

W przypadku kontroli organ podatkowy zażąda wpłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Kontrola zeznania za 2007 rok może być przeprowadzona do końca 2013 roku. Dodatkowo podatnik może być również ukarany na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej.