Potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Rzeczpospolita , autor: Łukasz Nowak , oprac.: GR

kwiecień 8, 2008


NIE TRZEBA MIEĆ POTWIERDZENIA ODBIORU FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Podatnik, jeśli wystawia fakturę korygującą, może obniżyć podatek należny o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów. Nie musi przy tym mieć potwierdzenia odbioru tej faktury.

Orzekł tak WSA w Rzeszowie w wyroku z 19 lutego 2008 r. (I SA/Rz 919/07).

Spółka prowadziła wymianę handlową z partnerem włoskim. Zrobiła rozliczenie korekty VAT, nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta zagranicznego. Po przeprowadzonej kontroli urząd skarbowy stwierdził, że spółka nie mogła skorzystać z uprawnienia do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego VAT. o którym mowa w art. 29 § 4 ustawy o VAT, bo nie miała potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Obowiązek taki nakłada § 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r.

Po niekorzystnych decyzjach Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej Spółka złożyła skargę do WSA.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 r. (U 6/06). TK stwierdził w nim, że § 16 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, uzależniający prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru faktury, jest niezgodny z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 konstytucji.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 marca 2008 r.