System zatrudniania ON – proponowane zmiany

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

kw. 12, 2008

PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCYCH SYSTEMU ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą niepełnosprawnym przygotowały Rekomendacje do polityki społecznej państwa dotyczącej osób niepełnosprawnych.
Zostały one przedstawione BON a także Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Zawierają m.in. propozycję zlikwidowania zakładów pracy chronionej. – Europa idzie w kierunku zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku – wyjaśnia Magdalena Kowalska z fundacji TUS, współautorka rekomendacji. Pracodawcom należy pomagać, dofinansowując wynagrodzenia. Wspierać trzeba też niepełnosprawnego, gdy podejmuje pracę. Mógłby on bezpośrednio z PFRON otrzymywać część swojej płacy, przez co pracodawca ponosiłby mniejsze koszty, a jednocześnie unikałby procedur ubiegania się o refundacje.

W ustawie o rehabilitacji powinno się ponadto wprowadzić jasny zapis mówiący o specjalnych potrzebach dotyczących wyposażenia stanowiska pracy.

Proponuje się też rozwijanie tzw. zatrudnienia wspomaganego. Chodzi o angażowanie osób najbardziej upośledzonych, ale z zapewnieniem im pomocy asystenta w miejscu pracy.

Według autorów rekomendacji pomoc trzeba zapewniać w takim zakresie, w jakim z powodu niepełnosprawności osoba wymaga dodatkowego wsparcia. Nie należy jej jednak utożsamiać z pomocą społeczną.

Aktywizację zawodową ogranicza też system orzekania o niepełnosprawności. Powinien on być jednolity, z procentowym określeniem uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenia rentowe powinny być niezależne od osiąganych dochodów.

Wysokość wypłat powinna wiązać się z podwyższonymi kosztami życia wynikającymi z niepełnosprawności.

Postuluje się także usunięcie z przepisów pojęcia „niezdolności do pracy”, które zniechęca niepełnosprawnych do podejmowania zatrudnienia, a pracodawców do ich przyjmowania.

Proponuje się też wprowadzenie elektronicznego monitoringu osób niepełnosprawnych i udzielanej im pomocy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 kwietnia 2008 r.