Emerytury pomostowe – gotowy projekt ustawy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe MPiPS , oprac.: GR

maj 14, 2008


GOTOWY PROJEKT USTAWY O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który 14 maja 2008 r. trafił do partnerów społecznych i do uzgodnień międzyresortowych, został przedstawiony podczas konferencji prasowej. Uzupełnieniem były wyniki badań, dotyczących aktywizacji osób w wieku okołoemerytalnym.

– Jest to realizacja zapowiedzi ustawowej, która byłą zapisana w prawie w 1998 r. Przedstawiony projekt realizuje złożoną wówczas obietnicę. Emerytury pomostowe będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach, które nie mogą być w żaden sposób usunięte przez pracodawcę, lub wykonującym prace, w której odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób i która wymagają największej sprawności psychofizycznej – powiedziała podczas konferencji Minister Jolanta Fedak.

– Nie wszystkie osoby, które w myśl starych przepisów pracowały w tzw. warunkach szczególnych, będą miały prawo do emerytury pomostowej. Rząd chce, by to eksperci medycyny pracy, a nie urzędnicy lub politycy, określali listę rodzajów prac, które są wykonywane w warunkach szczególnych lub mają szczególny charakter.

Emerytura pomostowa będzie dodatkowym, poza systemem emerytalnym, świadczeniem, które osoba uprawniona będzie otrzymywać pomiędzy zakończeniem swojej kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego. Emerytura ta będzie obliczana przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury z FUS, ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przez średnie dalsze oczekiwane trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

przeczytaj całą opinię MPiPS >>

pobierz projekt ustawy i uzasadnienie >>