Otrzymana dotacja może być wolna od podatku dochodowego

Rzeczpospolita , autor: G.L. , oprac.: GR

cze 6, 2008


OTRZYMANA DOTACJA MOŻE BYĆ WOLNA OD PODATKU DOCHODOWEGO

Pieniądze otrzymane w formie pożyczki z budżetu państwa nie są środkami z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a tylko takie uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IP-PB3-23-300/08-4/GJ).

Spółka realizowała projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Środki na prefinansowanie tego typu programów i projektów co do zasady są udostępniane w formie oprocentowanych pożyczek z budżetu państwa, a zwrot pożyczki na prefinansowanie następuje po otrzymaniu pieniędzy z budżetu UE.

Podatnik (spółka) chciał wiedzieć, czy powinien zapłacić podatek dochodowy od uzyskanej dotacji i wkładu własnego stanowiącego uzupełnienie budżetu na realizację tego projektu. Według niego jest to bezzwrotna dotacja pochodząca od państw obcych przeznaczona na realizację bezpośrednich celów i nie stanowi przychodu dla firmy. W konsekwencji wydatki na realizację projektu nie obniżają kosztów uzyskania przychodów.

Innego zdania był jednak organ podatkowy. Dyrektor mazowieckiej Izby Skarbowej uznał, że pieniądze z funduszu strukturalnego stanowią refundację wcześniejszych wydatków na realizację projektu. Środki otrzymane w formie pożyczki z budżetu państwa nie stanowią środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a tylko takie pochodzenie środków warunkuje zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 czerwca 2008 r.