Informacja Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 lipca 2008 r. 

REFUNDACJE WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOKONYWANE PRZEZ STAROSTÓW – WYDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA


W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2008 Nr 112 poz. 718 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.

Zmiana polega jedynie na przedłużeniu okresu obowiązywania rozporządzenia do 31 grudnia 2008 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

pobierz rozporządzenie >>