Refundacje na młodocianych i niepełnosprawnych są aktualne

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lip 4, 2008

REFUNDACJE NA MŁODOCIANYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH SĄ AKTUALNE
Rzeczpospolita / 04.07.2008 / Marta Gadomska

Ci pracodawcy, którzy planują zatrudnić młodocianych lub niepełnosprawnych, nie muszą się obawiać, że nikt im nie zwróci kosztów przyjęcia takich pracowników.

Zmienione rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518) wydłużyło okres udzielania pomocy do 31 grudnia 2008 r.
Tak jak w ubiegłym roku wniosek o refundacje składek składamy do 15 listopada. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.) nie określa maksymalnej wysokości refundacji wynagrodzeń i składek. Pracodawcy wykazują wszystkie poniesione koszty.

Do końca tego roku wydłużono też okres obowiązywania rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (DzU nr 194, poz. 1405). Kto zatem zatrudni przez co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, ten może otrzymać zwrot 60 proc. jej wynagrodzenia oraz składek ZUS. Pomoc ta przysługuje tylko przez rok od przyjęcia takiej osoby.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lipca 2008 r.