Wywiad z nowym prezesem PFRON

www.niepelnosprawni.pl , autor: Filip Miłuński , oprac.: GR

lipiec 7, 2008


NIE ZROBIĘ REWOLUCJI – PORTAL NIEPELNOSPRAWNI.PL ROZMAWIA Z NOWYM PREZESEM PFRON
niepelnosprawni.pl / 04.07.2008/ Filip Miłuński

F.M.:
– Jaki ma Pan pomysł na usprawnienie systemu SODiR?

W.S.:
Jeśli chodzi o SODiR to ciągle usprawniamy system. Ten problem musimy rozbić na dwie składowe. Funkcjonowanie systemu w odniesieniu do pracodawców przebiega w 99% przypadków bez zastrzeżeń. Problem zaistniał przy wypłatach dofinansowań dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą. Dokumenty wyjaśniające sposób wypełniania druków urzędowych okazały się zbyt trudne. W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Procedura została uproszczona i będzie w najbliższym czasie wdrażana. Niezależnie podjęliśmy inne działania – uruchomiliśmy call-center, wzmocniliśmy punkty informacyjne w naszych oddziałach wojewódzkich oraz przygotowaliśmy specjalną instrukcję: „Krok po kroku”.

F.M.:
Polska zamyka ranking europejski w kwestii poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Co planuje Pan zrobić, aby wesprzeć ich aktywizację zawodową?

W.S.:
Na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministra Jarosława Dudy, podjęliśmy intensywne działania nad programem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością.

Programy będą oparte na sprawdzonych wzorach brytyjskich. Będą adresowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, ale również do podmiotów biznesowych. Ich głównym celem będzie wypracowanie modelowych ścieżek wprowadzania pracownika na rynek pracy. Począwszy od jego zidentyfikowania w środowisku, bo osoby wykluczone społecznie, niezależnie od tego czy chodzi o długotrwale bezrobotnych, czy osoby niepełnosprawne, są zwykle ukryte. Działa tu tez tzw. syndrom wyuczonej bezradności. Osoby te nie wierzą w możliwość zmiany i podjęcia pracy. Dlatego chcemy zapewnić im również odpowiednie wsparcie psychologiczne i szkolenia, pomóc w znalezieniu zatrudnienia.

Bardzo ważne jest również pilotowanie osoby niepełnosprawnej, która już podjęła pracę, tak aby jej nie straciła. W przepisach pojawi się zapis że część dotacji pracodawca otrzyma nie w momencie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a dopiero po upływie pół roku. W ten sposób chcemy wyeliminować pozorne zatrudnienie i zjawisko wielokrotnej aktywizacji zawodowej tych samych osób. Pilotaż programu odbędzie się w tym roku, a pełną parą program ruszy od początku przyszłego roku.

przeczytaj cały wywiad >>