Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Rzeczpospolita , autor: Jolanta Kroner , oprac.: GR

lip 22, 2008


OPIEKUNOWIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIE POWINNI POZOSTAWAĆ BEZ WSPARCIA
Rzeczpospolita / 19.07.2008 / Jolanta Kroner
 

Świadczenie pielęgnacyjne należy się nie tylko rodzicom chorego dziecka, lecz także każdemu zobowiązanemu do alimentacji niepracującemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym i zdolnej do pracy, lecz rezygnującej z zatrudnienia dla sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, także dorosłym, narusza konstytucyjną zasadę równości.

Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez TK dwu połączonych pytań prawnych wojewódzkich sądów administracyjnych w Łodzi i w Gdańsku. Oba dotyczyły prawa do świadczenia z tytułu opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny. W jednym wypadku chodziło o żonę, która bezskutecznie ubiega się o świadczenie z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem, w drugim – o siostrę osoby głęboko upośledzonej, którą art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych pozbawia pomocy państwa.

Oba wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że osoby opiekujące się zarówno niepełnosprawnym dzieckiem, jaki i innym wymagającym stałej opieki członkiem rodziny, wobec którego obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym, powinny być przez prawo potraktowane jednakowo. Wypełniają bowiem wobec niepełnosprawnego te same zobowiązania wywodzące się z kodeksu rodzinnego.

Ze stanowiskiem tym zgodzili się zarówno poseł Marek Wikiński reprezentujący Sejm, jak i prokurator Grażyna Grodzińska, która występowała w imieniu prokuratora generalnego.

Więcej w Rzeczpospolitej.