Wdowa bez problemów otrzyma pensję pracownika

Rzeczpospolita , autor: Joanna Nowicka , oprac.: GR

lip 23, 2008


WDOWA BEZ PROBLEMÓW OTRZYMA PENSJĘ PRACOWNIKA
Rzeczpospolita / 18.07.2008 / Joanna Nowicka

W lipcu zmarł nasz pracownik. Jak wypłacić jego pensję żonie? Czy trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek i odliczyć pracownicze koszty uzyskania przychodów?

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wszelkie świadczenia przysługujące zmarłemu, niewypłacone do dnia jego śmierci, przechodzą jako prawa majątkowe ze stosunku pracy w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli nie ma takich osób, prawa te wchodzą do spadku. Wtedy zakład nie ma żadnych obowiązków podatkowych.

Dla współmałżonka wypłata wynagrodzenia po zmarłym jest przychodem z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof.

Od wypłaty należności z praw majątkowych osobie zamieszkałej w Polsce płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 updof. Pracodawca zmarłego oblicza zatem, pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaty na rzecz jego małżonka w wysokości 19 proc. od całej kwoty przychodu. Dla tych przychodów przepisy podatkowe nie określają kosztów ich uzyskania.

Jako płatnik pracodawca musi kwotę pobranej zaliczki na podatek przekazać do urzędu skarbowego do 20 następnego miesiąca. Będzie ją także wykazywał w rocznej deklaracji PIT-4R.

Po zakończeniu roku podatkowego kwotę pobranej zaliczki szef wykaże też w imiennej informacji PIT-11.

Z kolei wdowa po pracowniku będzie musiała wykazać to wynagrodzenie w swoim zeznaniu podatkowym za 2008 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lipca 2008 r.