Pracownik może chronić swoją prywatność

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 10, 2008

PRACOWNIK MOŻE CHRONIĆ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Rzeczpospolita / 08.08.2008/ Mateusz Rzemek

Zatrudniony ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania wkraczające w jego prywatność, zwłaszcza gdy pracodawca pyta o to, czym zajmuje się jego rodzina.

Sylwester Ż. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, gdy jako jedyny z 360 kierowników zatrudnionych w firmie odmówił corocznego wypełnienia kwestionariusza, w którym miał podać informacje o sobie i swojej rodzinie.

Kwestionariusz, zawierał pytania m.in. o to, czy pracownik wie o jakichkolwiek nieprawidłowościach księgowych dotyczących spółki. Pracodawca chciał również wiedzieć, czy ma on jakieś informacje o przekazywaniu poufnych wiadomości dotyczących spółki w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Trzecia grupa pytań dotyczyła tego, czy pracownik lub członkowie jego rodziny pozostają w jakiejkolwiek zależności z dostawcami lub kontrahentami spółki.

Później, w trakcie audytu wewnętrznego, okazało się, że jako kierownik odpowiedzialny za skup złomu zawierał umowy na jego dostarczanie ze spółkami prowadzonymi przez swoich synów. Postępowanie sprawdzające nie wykazało jednak żadnych nieprawidłowości w tych kontraktach.

W wyroku z 5 sierpnia 2008 r. SN uznał zwolnienie Sylwestra Ż. za bezprawne. Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 51 ust 1 konstytucji nikt nie może być obowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby inaczej niż na podstawie ustawy. Do takich informacji z pewnością należy zakwalifikować także te na temat rodziny SN stwierdził, że zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od pracownika, określa art. 21′ kodeksu pracy.

Kwestionariusz, szczególnie w części dotyczącej rodziny pracownika, wykraczał poza dozwolony obszar. W takiej sytuacji odmowa jego wypełnienia nie może zostać uznana za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika i stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 sierpnia 2008 r.