Zmiany w VAT nie będą wystarczające

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

wrz 7, 2008


ZMIANY W VAT NIE BĘDĄ WYSTARCZAJĄCE
Rzeczpospolita / 05.09.2008 / Monika Pogroszewska

Przedsiębiorcy nadal nie odzyskają podatku od niezapłaconych faktur. Rządowy projekt zmian w VAT, mimo wielu ułatwień, nie spełnia części ważnych postulatów firm.

Bez rozwiązania pozostanie problem tzw. złych długów. Dotyczy to firm, które np. wystawiły fakturę za dany towar lub usługę, odprowadziły należny VAT do urzędu skarbowego i bez rezultatu czekają, aż kontrahent zapłaci. Jest to niestety częsta sytuacja w obrocie gospodarczym – przedsiębiorca nie otrzymał pieniędzy za towar, ale i tak ponosi koszty podatku.

Co prawda od połowy 2005 r. funkcjonuje ulga na złe długi, zakładająca w takich wypadkach odzyskanie zapłaconego podatku przez złożenie korekty. Jednak środowisko przedsiębiorców domaga się zmiany tych regulacji. Obowiązujące przepisy wymagają spełnienia tak restrykcyjnych warunków, że w praktyce nikt z nich nie korzysta.

Inny z niespełnionych postulatów firm dotyczy potwierdzenia odbioru faktury od kontrahenta. Firmy, które udzielają rabatu już po wystawieniu faktury, nadal będą musiały mieć takie potwierdzenie, by odliczyć podatek. Może to być problemem w sytuacji, kiedy kontrahent jest w stanie likwidacji bądź upadłości.

Wiele kontrowersji w rządowym projekcie budzą też zmiany, które mają dostosować polskie przepisy do prawa UE. Dotyczy to m.in. kaucji gwarancyjnej. Rząd chce znieść wynoszące 250 tys. zł zabezpieczenie dla nowych firm, które rozpoczynają działalność w handlu wewnątrz-wspólnotowym. W lipcu tego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest to rozwiązanie sprzeczne z prawem Unii.

Jednak rezygnacja z kaucji nie oznacza ułatwień dla przedsiębiorców, ponieważ aby odzyskać VAT w krótszym terminie, będą musieli wnieść inne zabezpieczenia, tym razem proporcjonalne do kwoty oczekiwanego zwrotu.

Inna z ważnych spraw, której nie uwzględniono w propozycji rządowej, dotyczy VAT od samochodów i paliwa. Tak jak dotychczas firmy nie będą miały możliwości pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych używanych do prowadzenia działalności gospodarczej ani od paliwa do ich napędu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 września 2008 r.