Jakie wynagrodzenie za nadgodziny w niedzielę?

Info Baza , autor: Marzena Ignasiak , oprac.: GR

wrz 11, 2008


JAKIE WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY W NIEDZIELĘ?

Pracownik zatrudniony w podstawowym czasie pracy na jeden etat wykonuje pracę przez 11 godzin w niedzielę, która była dla niego dniem wolnym od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jakie dodatkowe wynagrodzenie powinien otrzymać?

Za pracę ponad dobowy wymiar, czyli za 3 godziny, powinien otrzymać, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Oczywiście niezależnie od przysługującego pracownikowi prawa do dodatku z tytułu pracy nadliczbowej, należy udzielić dnia wolnego od pracy w zamian za roboczą niedzielę (8 godzin).


Dziesiątki tego typu przykładów zostanie omówionych na szkoleniu:

•• Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wielkości używanych przy wypełnianiu dokumentów INF-D-P i INF-U-P – teoria i praktyka.
zobacz więcej >>