CZY POLSKIE FIRMY ODZYSKAJĄ DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁ Z ODPROWADZONEGO VAT OD ZAKUPIONYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ PALIWA?
Rzeczpospolita / 26.09.2008 / Monika Pogroszewska

Jeśli ETS uzna, że polskie przepisy naruszały prawo UE, urzędy skarbowe czeka zalew podań o zwrot nadpłaconego podatku. Nie będzie do tego konieczna żadna ustawa.

– „Spodziewam się, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uzna iż polskie przepisy dotyczące VAT od samochodów osobowych kupowanych dla firm oraz paliwa do ich napędu były niezgodne z prawem UE” – powiedział Rz Tomasz Michalik, partner i doradca podatkowy w MDDP.

Wyjaśnia, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skierował co prawda do ETS pytanie dotyczące paliwa, ale aby rozstrzygnąć tę kwestię, Trybunał musi najpierw zająć się samochodami. Po wejściu Polski do UE przepisy zmieniały się dwukrotnie. ETS musi więc odnieść się najpierw do zmiany z 1 maja 2004 r. Nie może natomiast rozpatrywać jedynie nowelizacji z 22 sierpnia 2005 r., w oderwaniu od wcześniejszej zmiany.

– Wyrok dotyczy bezpośrednio paliwa, ale w dalszej kolejności może się też odnosić do samochodów – mówi Tomasz Grunwald, partner i doradca podatkowy w KPMG.

Jeśli Trybunał zakwestionuje nowelizację z 1 maja 2004 r., może to oznaczać dopuszczalność pełnego zwrotu VAT zarówno za samochody używane w działalności gospodarczej, jak i za paliwo.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 września 2008 r.