Czy można zwolnić poborowego?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

listopad 5, 2008


Rzeczpospolita z 5 listopada 2008 r. publikuje odpowiedzi na trudne pytania dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Wśród omawianych zagadnień znajduje się również poniższe.

CZY MOŻNA ZWOLNIĆ POBOROWEGO?
Rzeczpospolita / 05.11.2008 / Marta Gadomska

Zatrudniliśmy pracownika na okres próbny, a w tym czasie został powołany do wojska. Czy możemy rozwiązać z nim umowę o pracę?

NIE
Poborowy podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Między doręczeniem karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem nie wolno mu dać wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać z nim umowy o pracę. Ochrona ta nie obowiązuje podczas upadłości i likwidacji pracodawcy oraz gdy do rozstania dochodzi bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto umowę na okres próbny, jeżeli upływa po jego powołaniu do wojska, traktujemy jako zawartą na czas nieokreślony.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 listopada 2008 r.