Jak zawiadomić ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy?

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

gru 18, 2008


Gazeta Prawna z 18 grudnia 2008 r. publikuje kolejną „porcję” problemów dotyczących rozliczeń z ZUS. Jest wśród nich również poniższe zagadnienie.

JAK ZAWIADOMIĆ ZUS O PRZEKROCZENIU ROCZNEJ PODSTAWY?
Gazeta Prawna / 18.12.2008 / Autor: Michał Jarosik

Pracownik naszej spółki był jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Ta druga umowa o pracę została rozwiązana z końcem listopada. Pracownik poinformował nas, że w okresie od stycznia do końca listopada osiągnął wynagrodzenie z dwóch umów o pracę w łącznej wysokości 83 290 zł. W grudniu otrzyma on od nas pensję – 6 tys. zł. Czy na podstawie oświadczenia pracownika możemy zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za grudzień?

Ubezpieczony, który osiąga przychód z kilku źródeł, ma obowiązek poinformować wszystkich swoich płatników o tym, że w danym roku osiągnął roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2008 roku wynosi ona 85 290 od ubezpieczeń zł. Pracownik powinien sumować podstawy społecznych wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie otrzymanych od płatników informacji (najczęściej są to raporty RMUA). Za skutki błędnego zawiadomienia, które spowoduje nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, odpowiada ubezpieczony.

Płatnik informuje ZUS o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek w raporcie imiennym ZUS RCA, wypełniając pole O2 bloku III B. Jeśli informację o przekroczeniu przekazał pracownik – wpisuje kod 1.

W przedstawionej sytuacji składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na podstawie oświadczenia złożonego przez ubezpieczonego, powinny być naliczone od podstawy wynoszącej 2 tys. zł.

Więcej w Gazecie Prawnej z 18 grudnia 2008 r.