W 2009 r. wynagrodzenie jest kosztem jeszcze przed zapłatą

Rzeczpospolita , autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

grudzień 29, 2008


W 2009 R. WYNAGRODZENIE JEST KOSZTEM JESZCZE PRZED ZAPŁATĄ
Rzeczpospolita / 29.12.2008 / Autor: Adam Bartosiewicz

Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć pensje zatrudnionych do kosztów już w miesiącu, za który są należne. Musi jednak wypłacić je w terminie.

W 2008 r. wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów dopiero po zapłacie. Od nowego roku się to zmieni.

Od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia pracownicze (ze stosunku pracy oraz pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy będą kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną wypłacone w terminie.

Termin ten wynikać będzie z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Może być określony w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzenia, układzie zbiorowym itp.

Podobne zasady potrącania kosztów w czasie dotyczą narzutów na wynagrodzenia, tj. składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jako zasadę przyjęto, że koszty te są potrącane w miesiącu, za który są należne wynagrodzenia, pod warunkiem że składki zostaną terminowo opłacone.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2008 r.