Czy zakup okularów można wrzucić w koszty?

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

lut 11, 2009


CZY ZAKUP OKULARÓW MOŻNA WRZUCIĆ W KOSZTY?
Rzeczpospolita / 10.01.2009 / Autor: Joanna Bonecka

Wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik może odliczać dla celów podatkowych wszelkie koszty, jeśli wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, należy jednak pamiętać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczność, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża podatnika.

Wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia, a wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym i nie mają wpływu na wysokość uzyskiwanych przychodów.

Zdecydował tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 stycznia 2009 r. (IPPB1/415-1312/08-2/EC).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 stycznia 2009 r.