Kiedy udział w szkoleniu nie jest przychodem pracownika

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

lut 12, 2009

KIEDY UDZIAŁ W SZKOLENIU NIE JEST PRZYCHODEM PRACOWNIKA
Rzeczpospolita / 12.02.2009 / Autor: Anna Koleśnik

Opłacenie przez pracodawcą kosztów udziału w szkoleniu nie zawsze będzie oznaczać, że u pracownika pojawi się przychód z pracy.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika w sensie umiejętności wykonywania bieżącej pracy (ściśle związane z jego obowiązkami służbowymi) nie są dla niego przychodem z pracy.

Formami kształcenia neutralnymi z punktu widzenia przychodu pracownika są najczęściej seminaria, odczyty, prelekcje, wykłady, kursy specjalizacyjne, kursokonferencje, okazjonalne wykłady, a nawet nauka języków obcych, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wymagającym znajomości języka. Te formy szkolenia nie mają charakteru systematycznej nauki szkolnej w znaczeniu ogólnym.

Przychodem wolnym od podatku może być natomiast opłacenie przez pracodawcę szkolenia, które podniesie ogólny poziom wiedzy i wykształcenia pracownika jak np. nauka w szkołach publicznych i niepublicznych, w szkołach wyższych, na studiach podyplomowych.

Reasumując, świadczenia pracodawcy z tytułu szkoleń (kursów, konferencji) potrzebnych do należytego wykonywania pracy są zasadniczo ponoszone w interesie samego pracodawcy i nie powodują powstania u pracownika przychodu z pracy. W związku z tym są wolne od PIT.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 lutego 2009 r.