Czy zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną?

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

lt. 23, 2009


CZY ZWOLNIONY Z VAT MUSI MIEĆ KASĘ FISKALNĄ?
Rzeczpospolita / 23.02.2009 / Autor: Katarzyna Jędrzejewska

O tym że podatnik zwolniony z VAT ze względu na wielkość swoich obrotów (czyli zwolniony podmiotowo) musi ewidencjonować swoje obroty w kasie, mówi § 5 rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas. Wynika z niego, że podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, ewidencjonują osiągnięty obrót jako zwolniony od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (czyli sprzedaży detalicznej) muszą ewidencjonować swoje obroty w kasie fiskalnej.

Sprzedaż należy ewidencjonować jako obrót zwolniony od VAT.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lutego 2009 r.