Prezenty o wartości ponad 100 zł są opodatkowane w całości

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

lut 25, 2009


PREZENTY O WARTOŚCI PONAD 100 ZŁ OPODATKOWANE W CAŁOŚCI
Rzeczpospolita / 25.02.2009 / Autor: Anna Koleśnik
 
Z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że nie jest dostawą towarów (a więc nie podlega VAT) przekazywanie prezentów o małej wartości. Ustęp 4 pkt 1 precyzuje, że przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy o PIT, czyli 100 zł. Warunkiem braku opodatkowania jest dodatkowo prowadzenie ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały prezenty.

Ważna jest nie wartość pojedynczego prezentu, ale suma wartości wszystkich prezentów przekazywanych w ciągu roku podatkowego jednej osobie, wynikająca z ewidencji.

Jeśli  wartość prezentu przekracza 100 zł, to nie mamy do czynienia z nie opodatkowanym prezentem o małej wartości, lecz z odpłatną dostawą towaru opodatkowaną VAT.

Obowiązek opodatkowania prezentów o wartości powyżej 100 zł dotyczy wyłącznie ich przekazania na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, np. cel reprezentacyjny.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2009 r.